Danh mục sản phẩm

sản phẩm mới

Năng lực tài chính - năng lực sản xuất

Từ những thành quả đạt được, CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THÀNH PHÁT VN.LTD hiện nay trở thành doanh nghiệp có nguồn tài chính mạnh, đảm bảo hoàn thành tốt các dự án mà Công Ty CP XD TM Và SX Thành Phát VN.LTD trực tiếp tham gia thi công. Bên cạnh nguồn vốn chủ sở hữu, Công Ty CP XD TM Và SX Thành Phát VN.LTD cũng đã có các mối quan hệ chặt chẽ và nhiều tổ chức tài chính, tín dụng tại Việt Nam, sẵn sàng ủng hộ nguồn tín dụng cho Công Ty CP XD TM Và SX Thành Phát VN.LTD trong quá trình triển khai các dự án và phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty.