Cam kết chất lượng

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

Các bên hữu quan là các cá nhân hay các nhóm có tác động, và chịu tác động của các chiến lược công ty. Họ là những người ảnh hưởng tới thành tích, sự tồn tại, khả năng cạnh tranh và tính sinh lợi của doanh nghiệp. Các bên hữu quan sẽ tiếp tục ủng hộ cho công ty nếu thành tích của công ty đáp ứng hay vượt cả kỳ vọng của họ. Cho nên điều lệ ứng xử kinh doanh của công ty được xem như một bản tuyên bố, là cam kết giữa công ty với các giới hữu quan. Tất cả Giám đốc và nhân viên của công ty phải có trách nhiệm trong việc thực hiện các cam kết này.

Cam kết đối với khách hàng:

Thành Phát VN.LTD cam kết đem lại sự ổn định chất lượng, độ tin cậy và hài lòng cho khách hàng.

Cam kết đối với nhân viên:

Tại Thành Phát VN.LTD, nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất. Thành Phát VN.LTD có một cách tiếp cận kinh doanh, khuyến khích các tiêu chuẩn hiệu suất cao từ các nhân viên thông qua quản lý hợp tác. Ngoài ra, công ty có một số chương trình cung cấp cho người lao động có cơ hội tiếp thu và phát triển chức năng, người quản lý và kỹ năng ra quyết định, tạo điều kiện cho sự thành công trong công việc. Thành Phát VN.LTD cam kết đào tạo và phát triển là một giá trị cốt lõi và cung cấp một môi trường làm việc an toàn, công bằng cho tất cả nhân viên.

Cam kết với đối tác kinh doanh:

Đối tác kinh doanh là một phần thiết yếu và không thể thiếu trong chiến lược nghiên cứu và kinh doanh của Thành Phát VN.LTD. Mỗi ngày, Thành Phát VN.LTD luôn cam kết sắp xếp khả năng của mình với tất cả các cơ hội kinh doanh và tất cả mọi thứ Thành Phát VN.LTD làm là dựa trên sự làm việc dễ dàng để đảm bảo sự thành công lẫn nhau. Thành Phát VN.LTD liên tục tham gia vào các dự án mới để hỗ trợ phát triển công nghệ, phát triển của các sản phẩm mới, tăng cường quá trình nghiên cứu và sáng tạo phát triển hệ thống phân phối.

Cam kết với chính phủ:

Thành Phát VN.LTD cam kết về sự phát triển của xã hội, kinh tế văn hóa, Thành Phát VN.LTD nghiêm túc chấp hành pháp luật; chứng minh những tiêu chuẩn cao về đạo đức và nỗ lực bảo vệ môi trường.